jueves, 25 de febrero de 2016

en 2mil16 hi han molts canvis

Tothom pot adquirir el hàbit de “treballar en el núvol” fent  servir la xarxa de forma practica i ùtil 


Tothom pot fer servir les eines gratuïtes i de baix cost que hi ha “darrera la xarxa “Tothom te el dret i el deure de aprofitar les oportunitats que ofereix internet per comunicar mes i millor per guanyar eficàcia en compartir mes i mes fàcilment i per cooperar mes

Tothom te dret un despertar i el seu potencial ....... Andreu Campanario Ponga

Tothom vol una gran campanya de alfabetització  

Ètica Emocional Tecnològica Comercial